عنوان خبر : امور آموزشی روز پنجشنبه در دبستان رویش 95/01/26تاریخ : 1395/01/26 1:27 PM
دسته خبر : اخبار دبستان رویش


شرح :

با سلام به اطلاع می رساند که امروز پنجشنبه مورخ 95/01/26 دانش آموزان کلاس دوم مهر تمرینهای مفهوم احتمال را یاد گرفتند و دانش آموزان کلاس اول دوستی نامه ای برای مادر خود نوشتند و کلیه دانش اموزان رویش در ساعت تفریح به انجام ورزشهای توپی پرداختند و لحظات شاد و مفرحی را در کنار یکدیگر و مربیان خود سپری نمودند ، همچنین امروز طبق روال قبلی دبستان رویش دانش آموزان برتر هفته توسط جناب آرا معرفی و کارت های امتیازی خود را دریافت نمودند.

با تشکر

پیش دبستانی و دبستان رویش

"انجام تمرینهای مفهوم احتمال کلاس دوم مهر رویش"

IMG_2973 [800x600].jpg

"نوشتن نامه ای برای مادر توسط دانش آموزان کلاس اول دوستی رویش"

IMG_2997 [800x600].jpg

"دانش آموزان برتر رویش در طول این هفته"

IMG_2990 [800x600].jpg

"بازی های شاد و مفرح زنگ تفریح رویش"

IMG_3018 [800x600].jpg

IMG_3007 [800x600].jpg