اعضای انجمن اولیاء و مربیان


با رأی اکثریت اولیاء محترم اعضای انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 95-94 انتخاب و به شرح ذیل به ترتیب سمت معرفی می گردند :

 

1) جناب آقای سعید معتمدی  ( مدیر آموزشگاه  )

2) جناب آقای علی سوند رومی  (  رئیس انجمن  ) 

3 ) جناب آقای محمد رضا بازرگان  ( معاون آموزشی  ) 

4 ) سرکار خانم سهیلا حمید یا  (  نایب رئیس  )

5 ) سرکار خانم راضیه پرویزی  (  معاون پرورشی  )

6 ) سرکار خانم نفیسه معتمدی  (  نماینده معلمان  )

7 ) جناب آقای جواد ایزددوست  (  منشی و رابط  ) 

8 ) سرکار خانم اعظم خسروی  (  نماینده منتخب اولیاء  )

9 ) جناب آقای مهدی غریبی  (  نماینده منتخب اولیاء  )

10 ) سرکار خانم آیلا جمشیدیان  (  نماینده منتخب اولیاء  )

11 ) جناب آقای مجید مقبل  (  نماینده منتخب اولیاء  )

12 ) جناب آقای محسن امیدی  (  نماینده منتخب اولیاء  )

 

کماکان از همکاری و همیاری و همفکری شما اولیاء گرامی در راهبرد و پیشرفت اهداف پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیر دولتی رویش کمال تشکر را داریم .