مصوبات و دستورات انجمن


با احترام به استحضار می رساند

به لطف الهی جلسه ششم شورای مدرسه با حضور مدیریت و معاونین و کادر اجرایی در تاریخ 94/10/03 در دفتر مدرسه رویش برگزار گردید. امید است با همفکری و هم اندیشی بیشتر راهکارهایی ارزشمند برای رشد و ارتقا هر چه بیشتر این مجموعه در اختیار دانش آموزان عزیز قرار گیرد.

با تشکر

پیش دبستانی و دبستان رویش